TIỂU HỌC

Chương trình Tiểu học tại EMASI được xây dựng dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhưng được tăng cường môn tiếng Anh Cambridge, chú trọng vào môn Toán học và các chương trình Giáo dục thể chất, Nghệ thuật và Âm nhạc. Công nghệ Thông tin là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy. EMASI còn tập trung mạnh vào việc phát triển kỹ năng tiếp thu thông tin nhờ chương trình Thư viện. Nền tảng của chương trình Tiểu học EMASI là niềm tin mạnh mẽ vào một chương trình học hiện đại, cởi mở, xem học sinh là trung tâm của quá trình học và tập trung vào các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện cùng sự tương tác học hỏi tích cực.

Chia sẻ:

Xem Thêm