TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khối Trung học Phổ thông tại EMASI từ lớp 10 đến lớp 12 cũng sẽ học tập theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhưng được nâng cao cho phù hợp với nhu cầu học sinh nhằm đặc biệt hỗ trợ nguyện vọng của các em vào học tại các Đại học ở Việt Nam và nước ngoài. Việc đặt trọng tâm học tập vào tiếng Anh và Toán học vẫn tiếp tục ở cấp trung học phổ thông nhưng bổ sung thêm việc học chuyên sâu vào các môn Khoa học (Sinh học, Hóa học, Vật lý), các môn thuộc về chủ đề Nhân văn cùng các môn học Nghệ thuật. Các chương trình Tư vấn học tập và Định hướng học Đại học cũng là những phần chính của chương trình ở giai đoạn này.

Chia sẻ:

Xem Thêm