TRUNG HỌC CƠ SỞ

Chương trình Giáo dục Trung học cơ sở tại EMASI từ lớp 6 đến lớp 9 được giảng dạy dựa trên chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam nhưng EMASI đã mở rộng, hiện đại hóa cho phù hợp với nhu cầu của học sinh. Không chỉ được tăng cường môn tiếng Anh Cambridge và Toán học, chương trình học EMASI còn chú trọng môn Nghệ thuật, Khoa học và Giáo dục Thể chất. Học sinh Trung học còn được tham gia vào một chương trình học nghề độc đáo và một chương trình ngoại khóa mở rộng của trường, với vô số các hoạt động phục vụ cho nhiều nhu cầu và sở thích khác nhau.

Chia sẻ:

Xem Thêm