Đội Ngũ Tuyển Sinh
Ms Nhu Lê
Trưởng Phòng Tuyển Sinh Cơ Sở Nam Long
Ms Tuyền Lê
Trưởng Phòng Tuyển Sinh Cơ Sở Vạn Phúc
Ms Cảnh Huỳnh
Nhân Viên Tuyển Sinh Cơ Sở Nam Long
Ms Xuân Trần
Nhân Viên Tuyển Sinh Cơ Sở Vạn Phúc