Hội Đồng Chuyên Môn
Cô Lila Rodriguez
Giám Đốc Chương Trình Quốc Tế
PGS-TS Ngô Minh Oanh
Ủy Viên Phụ Trách Môn Giáo Dục Công Dân
Tiến Sĩ Nguyễn Hà Thanh
Ủy Viên Phụ Trách Môn Toán Học
Nhà Giáo Nguyễn Thành Tương
Ủy Viên Phụ Trách Môn Vật Lý 
ThS - DS Phạm Minh Trường
Ủy Viên Phụ Trách Môn Hóa Học
Tiến Sĩ Nguyễn Trí Nhân
Ủy Viên Phụ Trách Môn Sinh Học
ThS Trần Tiến Thành
Ủy Viên Phụ Trách Môn Ngữ Văn
ThS Nguyễn Viết Đăng Du
Ủy Viên Phụ Trách Môn Lịch Sử
Nhà Giáo Hoàng Thị Diễm Trang
Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Trung Học
ThS Dương Ngọc Thanh
Ủy Viên Thư Ký Hội Đồng Kiêm Phụ Trách Khối Mẫu Giáo
Nhà Giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Tiểu Học
Ths Mai Thị Ngọc Lan
Phó Hiệu Trưởng Phụ Trách Tiểu Học
ThS Nguyễn Văn Phước
Ủy Viên Phụ Trách Môn Tiếng Việt Tiểu Học
ThS Trần Trọng Khiêm
Ủy Viên Phụ Trách Môn Toán Tiểu Học
ThS Kerry Gittins
Cố Vấn Chương Trình Thư Viện
Thầy Luke Turner
Cố Vấn Trưởng Bộ Môn Tiếng Anh
Cô Chantal Kruger
Cố Vấn Bộ Môn Tiếng Anh Trung Học
Thầy Felipe Calderon Nurmi
Cố Vấn Bộ Môn Âm Nhạc
Thầy Roger Stanley
Cố Vấn Bộ Môn Hội Họa
Cô Catherine Margaret Low
Cố Vấn Chuyên Môn Giáo Dục Mẫu Giáo
Cô Sue Morrell Stewart
Chuyên Gia Tư Vấn Tâm Lý Và Học Đường
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất
ƯU ĐÃI TRƯỚC 30/6
Cảm ơn Thông tin của Phụ huynh. Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh trong thời gian sớm nhất